Στελεχιακό Δυναμικό

Αθανάσιος Γκούμας
Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση μοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης

Γλώσσα επικοινωνίας: FR, PT, ES, IT, EN
Ευαγγελία Δημητριάδου
Νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Γλώσσα επικοινωνίας: FR, EN, NL
Ναταλία Βεζαλή
Επικοινωνιολόγος και Διεθνολόγος

Γλώσσα επικοινωνίας: EN, FR, RU, IT