Στελεχιακό Δυναμικό

Αθανάσιος Γκούμας
Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση μοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης

Γλώσσα επικοινωνίας: FR, PT, ES, IT, EN
Ευδοξία Κώνστα
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Γλώσσα επικοινωνίας: EN, FR

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα