Στελεχιακό Δυναμικό

Αθανάσιος Γκούμας
Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση μοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης

Γλώσσα επικοινωνίας: FR, PT, ES, IT, EN
Εύη Παλαιολόγου
Ανθρωπολόγος και Διεθνολόγος

Γλώσσα επικοινωνίας: EN, FR, ES

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα