Στελεχιακό Δυναμικό

Αθανάσιος Γκούμας
Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση μοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης

Γλώσσα επικοινωνίας: FR, PT, ES, IT, EN
Ναταλία Βεζαλή
Επικοινωνιολόγος και Διεθνολόγος

Γλώσσα επικοινωνίας: EN, FR, RU, IT

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα