Στελεχιακό Δυναμικό

Αθανάσιος Γκούμας
Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση μοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης

Γλώσσα επικοινωνίας: FR, PT, ES, IT, EN
Δήμητρα Καγιόγλου
Πολιτικός Επιστήμονας

Γλώσσα επικοινωνίας: EN, FR
Σοφία Καρανέστορα
Χημικός

Γλώσσα επικοινωνίας: EN, DE

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα