Στελεχιακό Δυναμικό

Αθανάσιος Γκούμας
Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση μοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης

Γλώσσες επικοινωνίας: FR, PT, ES, IT, EN
Ευαγγελία Καζίλα
Βιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Γλώσσες επικοινωνίας: EN, JPN
Σταμάτης Γώττης
Φιλόλογος με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις

Γλώσσες επικοινωνίας: EN, IT