Μελλοντική αύξηση των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα

09/07/2018

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-27), η κατανομή των πόρων της Πολιτικής Συνοχής θα συνεχίσει να βασίζεται στο ΑΕΠ, όμως περιλαμβάνονται και νέα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως είναι η ανεργία των νέων, το επίπεδο εκπαίδευσης, η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματική αλλαγή, καθώς και η υποδοχή και ένταξη των μεταναστών. Με τη νέα μέθοδο, παρά την προβλεπόμενη μείωση των κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων (-7%), η οικονομική ενίσχυση θα αυξηθεί σε ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα (+8%), η Βουλγαρία (+8%), η Ρουμανία (+8%), η Ιταλία (+6%) και η Ισπανία (+5%), ενώ αντίθετα θα μειωθεί σε άλλες όπως η Τσεχία (-24%), η Ουγγαρία (-24%), η Εσθονία (-24%), η Λιθουανία (-24%), η Σλοβακία (-22%) και η Γερμανία (-21%).