Οι πολιτικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2019

02/11/2018

Στις 24 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθόρισε ως προτεραιότητες του γενικού προϋπολογισμού την υποστήριξη των νέων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Για το σκοπό αυτό και σε αντίθεση με το Συμβούλιο, προτείνει την αύξηση του σχεδίου προϋπολογισμού της Ένωσης κατά 721 εκατ. ευρώ. Ο τελικός προϋπολογισμός προβλέπεται να οριστικοποιηθεί το Νοέμβριο μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων.

Περισσότερα