Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος “Καινοτόμες Αστικές Δράσεις” (UIA)

02/11/2018

Με τη νέα πρόσκληση, η Ε.Ε. στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων έργων που αποβλέπουν στην προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, το 2019, θα διατεθούν περίπου 100 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στη βελτίωση της αστικής ασφάλειας, στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, καθώς και στην ψηφιακή σύγκλιση. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Περισσότερα