Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων

01/03/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων για την αναθεώρηση της Κοινοτικής νομοθεσίας, που διέπει την ασφάλεια των τροφίμων και αφορούν κυρίως τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, τη χρήση πρόσθετων ουσιών στα τρόφιμα, τις φυτοπροστατευτικές ουσίες και την παραγωγή νέων τροφίμων. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ε.Ε. επιδιώκει τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, τη βελτίωση της αξιοπιστίας των μελετών και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την αύξηση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη, καθώς και την ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τους διατροφικούς κινδύνους.

Περισσότερα