Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αντιμετώπιση της βίας

01/03/2019

Η πρόσκληση αφορά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας και κακοποίησης των παιδιών, των νεαρών ατόμων και των γυναικών. Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακή βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αποτελούν προτεραιότητες της προκήρυξης. Για το σκοπό αυτό, η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει ενέργειες ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής κατάρτισης στελεχών, καθώς και την εφαρμογή πρωτοκόλλων που επιδιώκουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2019 είναι 11,7 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι στις 13 Ιουνίου.

Περισσότερα