Σημαντική βελτίωση της καινοτομίας των ευρωπαϊκών περιφερειών

07/11/2019

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών αναφορικά με την ικανότητά τους να προσφέρουν ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον στις επιχειρήσεις και στους πολίτες τους. Παρ’ όλα αυτά, έχει βελτιωθεί η επίδοση 159 περιφερειών επί συνόλου 238. Οι Αυστριακές, οι Βελγικές και οι Φιλανδικές περιφέρειες παρουσιάζουν μεγάλη πρόοδο, ενώ αντίθετα αυξάνεται η υστέρηση σε όλες τις περιφέρειες της Ρουμανίας και της Σλοβενίας, καθώς και στις περισσότερες περιφέρειες της Βουλγαρίας, της Δανίας και της Γερμανίας. Οι ελληνικές περιφέρειες έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους, με μοναδική εξαίρεση το Νότιο Αιγαίο.

Περισσότερα