Οι προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας

23/12/2021

Η Γαλλία αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στις βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της υγειονομικής και κλιματικής κρίσης, η καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, η προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, καθώς και η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για την επίτευξη των στόχων, μεταξύ άλλων, η Γαλλική προεδρία θα επιδιώξει τον καθορισμό ενός ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού, την ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της υγείας, την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και τον περιορισμό των πράξεων ρητορικής μίσους που υποκινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότερα