Οι τιμές των περισσότερων υπηρεσιών και αγαθών στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλότερες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών

06/07/2022

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα υψηλότερο επίπεδα τιμών καταγράφηκαν στη Δανία (+40,3%) και στην Ιρλανδία (+40,1%), ενώ τα χαμηλότερα στη Βουλγαρία (-44,4%) και στη Ρουμανία (-44,5%).

Ο μέσος όρος των τιμών στην ελλάδα (-12,7%) εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος του μέσου όρου της ένωσης. Αντιθέτως, η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα ακριβό σύστημα τηλεπικοινωνιών (+69,4%) και παρατηρείται υψηλότερο επίπεδο τιμών, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη–μέλη, στα προϊόντα διατροφής (+4,8%), καθώς και στα αλκοολούχα ποτά και στον καπνό (+ 1,1%).

Μολονότι οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλές και η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει αυξηθεί το 2022 σε σχέση με το 2021 (από 62% σε 65% της μέσης ευρωπαϊκής αγοραστικής δύναμης), είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του 2013 -14 (72%).

Περισσότερα