Παραμένουν μεγάλες οι εισοδηματικές ανισότητες στην Ε.Ε.

16/08/2022

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2020, το μέσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κατά 7.696 μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) χαμηλότερο από το Ενωσιακό μέσο όρο εισοδήματος (17.871 ΜΑΔ). Τα υψηλότερα επίπεδα μέσου εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (28.675 ΜΑΔ), στη Γερμανία (24.212 ΜΑΔ), στην Αυστρία (23.334 ΜΑΔ) και στο Βέλγιο (22.294 ΜΑΔ), ενώ τα χαμηλότερα στη Ρουμανία (7.724 ΜΑΔ), στη Βουλγαρία (8.647 ΜΑΔ) και στην Ουγγαρία (9.699 ΜΑΔ).

Μολονότι οι Ενωσιακές μεταβιβάσεις μείωσαν την εισοδηματική ανισότητα μεταξύ του πληθυσμού της Ε.Ε., από 50,5 % σε 30,0 %, οι εισοδηματικές διαφορές παραμένουν σημαντικές. Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις του μέσου εισοδήματος των κρατών-μελών σε σχέση με τον Ενωσιακό μέσο εισόδημα καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+10%) και στη Λιθουανία (+5,1%), ενώ οι σημαντικότερες αποκλίσεις στη Σλοβακία (-9,1%), στη Σλοβενία (-6,5%) και στην Τσεχία (-5,8%). Αναφορικά με την Ελλάδα, η διαφορά του μέσου εθνικού εισοδήματος από το Ενωσιακό μέσο εισόδημα βελτιώθηκε κατά +1,4%.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα