Νέα Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

04/11/2022

Η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (EUI) στοχεύει στη στήριξη πιλοτικών έργων που αποβλέπουν στην υποστήριξη ιδιαίτερα καινοτόμων και πειραματικών προσεγγίσεων, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2021-27), θα διατεθούν 450 εκ. ευρώ για την υλοποίηση έργων που είναι επικίνδυνα για να χρηματοδοτηθούν από τις παραδοσιακές πηγές της Ένωσης. Με την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα διατεθούν 50 εκ. ευρώ σε έργα που θα αφορούν στην κατασκευή, ανακαίνιση ή μετασχηματισμό κτιρίων με γνώμονα την κυκλική οικονομία και τις επιδόσεις τους ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές, στη διατήρηση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην καλαίσθητη ανάπλαση αστικών χώρων. Οι ενδιαφερόμενες αστικές αρχές μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2023.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα