Προς μία Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

04/11/2022

Στις 4 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρώτη δέσμη μέτρων για την Ένωση Υγείας με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία της νόσου COVID-19. Για την οικοδόμηση μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας προβλέπεται η επέκταση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές στον τομέα της υγείας, καθώς και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Με αυτό τον τρόπο, η Ε.Ε. ευελπιστεί ότι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για την έγκαιρη αντιμετώπιση διασυνοριακών υγειονομικών απειλών, βελτιώνοντας το σχεδιασμό πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης και θεσπίζοντας κανόνες για την κοινή προμήθεια ιατροφαρμακευτικών προϊόντων.

Περισσότερα