Προς μία Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

04/11/2022

Στις 4 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρώτη δέσμη μέτρων για την Ένωση Υγείας με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία της νόσου COVID-19. Για την οικοδόμηση μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας προβλέπεται η επέκταση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές στον τομέα της υγείας, καθώς και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Με αυτό τον τρόπο, η Ε.Ε. ευελπιστεί ότι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για την έγκαιρη αντιμετώπιση διασυνοριακών υγειονομικών απειλών, βελτιώνοντας το σχεδιασμό πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης και θεσπίζοντας κανόνες για την κοινή προμήθεια ιατροφαρμακευτικών προϊόντων.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα