Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023

26/12/2022

Βασικές προτεραιότητες για το επόμενο έτος είναι η υποστήριξη του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της Ε.Ε., η διαφύλαξη της ενιαίας αγοράς και του υψηλού επιπέδου απασχόλησης,η προάσπιση των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου, καθώς και η ισχυροποίηση του διεθνούς ρόλου της Ένωσης. Για την επίτευξη των στόχων, η Επιτροπή θα αναλάβει 43 πρωτοβουλίες προκειμένου να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και η επισιτιστική επάρκεια, να αντιμετωπιστεί η υγειονομική και κλιματική κρίση, να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος ψηφιακών δεδομένων και να αναβαθμιστεί η χρήση ψηφιακών εργαλείων. Είναι αξιοσημείωτο ότι η υλοποίηση των πρωτοβουλιών για το 2013 καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου της Ε.Ε. (2021-27).

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα