Στελεχιακό Δυναμικό

Αθανάσιος Γκούμας
Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση μοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης

Γλώσσες επικοινωνίας: FR, PT, ES, IT, EN
Ευαγγελία Καζίλα
Βιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Γλώσσες επικοινωνίας: EN, JPN
Σοφία Κόλλια
Φιλόλογος

Γλώσσες επικοινωνίας: EN, FR, RU