Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών

21/02/2024

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Eurostat, το περιφερειακό Α.Ε.Π. σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (PPS) κυμαίνεται από 286% του μέσου ευρωπαϊκού όρου στην πλουσιότερη περιφέρεια της Νότιας Ιρλανδίας, μέχρι 40% στη φτωχότερη περιφέρεια Σεβεροζαπάντεν της Βουλγαρίας. Στις περισσότερες ελληνικές περιφέρειες παρατηρείται σημαντική πτώση του Α.Ε.Π.. Η περιφέρεια της Αττικής εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο Α.Ε.Π. (90%). Είναι αξιοσημείωτο ότι το Α.Ε.Π. των υπόλοιπων 12 ελληνικών περιφερειών είναι χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. και ότι το Βόρειο Αιγαίο (41%), η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (47%), η Ήπειρος (47%) και η Δυτική Ελλάδα (49%) ανήκουν στην ομάδα των φτωχότερων περιφερειών με Α.Ε.Π. κάτω του 50%.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα