Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

05/02/2024

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον Ιανουάριο, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 2,8% στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,2%, ενώ τον περσινό Ιανουάριο ανερχόταν σε 7,3%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Φιλανδία (0,7%) και στην Ιταλία (0,9%). Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Εσθονία (5,0%), στην Κροατία (4,8%), στη Σλοβακία και στην Αυστρία (4,3%).

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα