Σημαντική μείωση στην αποταμίευσης των νοικοκυριών

27/11/2023

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το μέσο ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Ε.Ε. μειώθηκε από 16,4% το 2021 στο 12,4% για το 2022. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην υπερσυσσώρευση αποταμιεύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και στην αύξηση των καταναλωτικών αναγκών στη συνέχεια.
Τα υψηλότερα ποσοστά αποταμίευσης σημειώθηκαν στη Γερμανία (19,9%), στην Ολλανδία (19,4%) και στο Λουξεμβούργο (18,1%), ενώ αρνητικά ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (4%) και την Πολωνία (0,8%). Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ξόδεψαν περισσότερο από το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημά τους και συνεπώς, είτε χρησιμοποίησαν τις αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών είτε δανείστηκαν για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα