Άνοιξε η υποβολή αιτήσεων για ανταλλαγές στελεχών μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων

26/01/2024

Η χρηματοδότηση μιας ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ ευρωπαϊκών αστικών αρχών από διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε., έχει ως στόχο να βελτιωθεί η ικανότητα του αιτούντος να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη πρόκληση πολιτικής, που σχετίζεται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Ένωσης. Το περιεχόμενο, ο χρόνος και η μορφή της ανταλλαγής καθορίζονται από τον αιτούντα, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Δεν υπάρχει πληθυσμιακός περιορισμός, ως κριτήριο επιλεξιμότητας των προτάσεων, αλλά ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή των πόλεων από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Ε. και με πληθυσμό μικρότερο των 500.000 κατοίκων.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα