Οι γυναίκες αμείβονται 12,7% λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία στην Ε.Ε.

21/11/2023

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) , η πρόοδος για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων παραμένει στάσιμη. Το μέσο μισθολογικό χάσμα στην Ε.Ε. είναι 12,7%. Στην Ελλάδα καταγράφεται το ποσοστό των 10,4%.

Οι μεγαλύτερες διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρατηρούνται στην Εσθονία (20,5%), στην Αυστρία (18,8%), στη Γερμανία (17,6%) και στην Ουγγαρία (17,3%), ενώ οι μικρότερες διαφορές υφίστανται στη Ρουμανία (3,6%), στη Σλοβενία (3,8%) και στην Πολωνία (4,5%).

Μόνο στο Λουξεμβούργο οι γυναίκες αμείβονται καλύτερα από τους άνδρες.


Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα