Οι προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας

08/12/2023

Το Βέλγιο αναλαμβάνει, την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στις βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας. Επιπλέον, η Βελγική Προεδρία θα επιδιώξει να εδραιώσει μια συντονισμένη προσέγγιση για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, με στόχο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο διεθνές εμπόριο. Παράλληλα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης, για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, καθώς και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας και ενότητας προκειμένου να ανταποκριθεί η Ε.Ε. αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα