Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024

18/12/2023

Βασικές προτεραιότητες για το επόμενο έτος είναι η υποστήριξη του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της Ε.Ε., η διαφύλαξη της ενιαίας αγοράς και του υψηλού επιπέδου απασχόλησης, η προάσπιση των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου, η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, η στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και η ισχυροποίηση του διεθνούς ρόλου της Ένωσης. Για την επίτευξη των στόχων, η Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η νομοθεσία και να περιοριστεί η γραφειοκρατία, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και η επισιτιστική επάρκεια, να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος ψηφιακών δεδομένων και να αναβαθμιστεί η χρήση ψηφιακών εργαλείων. Είναι αξιοσημείωτο ότι η υλοποίηση των πρωτοβουλιών για το 2024 καθιστά αναγκαία την επανεξέταση του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου της Ε.Ε. (2021-27).


Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα