Νέα πλατφόρμα για τη στήριξη των περιφερειών στην κατάρτιση, στη διατήρηση και στην προσέλκυση των νέων ταλέντων

29/11/2023

Στις 23 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πλατφόρμα «Harnessing Talent», ένα κόμβο συνεργασίας και επικοινωνίας για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να βοηθήσει τις περιφέρειες της Ε.Ε. να διατηρήσουν και να προσελκύσουν ταλαντούχα άτομα, που επιθυμούν να εργαστούν και να ζήσουν στις περιοχές προέλευσής τους. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των περιφερειών, καθώς και στον μετριασμό των επιπτώσεων της δημογραφικής μετάβασης.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα