Νέοι δημοσιονομικοί κανόνες για τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

02/05/2024

Με τη νέα Οδηγία, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Απριλίου, τροποποιούνται οι δημοσιονομικές απαιτήσεις του «Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» που ισχύουν από το 1997. Οι νέοι κανόνες περιέχουν διατάξεις που αποβλέπουν στην προώθηση των επενδύσεων, στην ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης, καθώς και στην αύξηση της εθνικής ευθύνης. Η αναθεώρηση προβλέπει ένα μηχανισμό υποχρεωτικής ελάχιστης μείωσης του χρέους και του ελλείματος, αλλά παράλληλα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη. Τα πρώτα εθνικά σχέδια, προσαρμοσμένα στο νέο πλαίσιο, πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα