Νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για μηδενική ρύπανση

20/12/2020

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στη δημοσιότητα το χάρτη πορείας αναφορικά με την κατάρτιση ενός νέου Σχεδίου Δράσης για μηδενική ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτινων πόρων και του εδάφους. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα βασικό βήμα για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας των πολιτών και στην ανάκαμψη των οικοσυστημάτων. Το Σχέδιο Δράσης θα εστιάσει στην καλύτερη εφαρμογή του Ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ρύπανση. Προβλέπεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του δευτέρου τρίμηνου του 2021.

Περισσότερα