Η πρώτη νομοθετική πράξη της Ε.Ε. για την αποκατάσταση της φύσης

13/11/2023

Στις 9 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε. κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία αναφορικά με τη θέσπιση κανόνων για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων ώστε να διασφαλιστεί η ανάκαμψη της βιοποικιλότητας και της ανθεκτικότητας της φύσης σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Η νέα νομοθετική πράξη αποβλέπει στην πρόληψη των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η κατάρτιση εθνικών σχεδίων αποκατάστασης και η διάθεση, στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, περίπου 100 δισ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην αποκατάσταση των υγροτόπων, των ποταμών, των δασών, των χορτολιβαδικών εκτάσεων, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και του αστικού περιβάλλοντος. Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι τα μέτρα αποκατάστασης της φύσης να καλύψουν τουλάχιστον το 20 % των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και στη συνέχεια να επεκταθούν σε όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα