Προς μία ψηφιακή Ευρώπη

06/01/2021

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διατεθούν στην ψηφιακή μετάβαση. Η διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας, καθώς και η διαφύλαξη των αξιών της Ε.Ε. και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, συνιστούν τα βασικά στοιχεία της νέας ψηφιακής στρατηγικής της Ένωσης. Για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υποβάλει, μέχρι το Μάρτιο του 2021, μία ολοκληρωμένη «Ψηφιακή Πυξίδα», που θα καθορίζει τις φιλοδοξίες της Ένωσης για το 2030.

Περισσότερα