Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μία κοινωνική Ευρώπη

06/01/2021

Στις 17 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση, που εκτιμά ότι οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις και η μετάβαση της Ένωσης προς μία οικονομία περισσότερο «πράσινη» και «ψηφιακή», πρέπει να συνοδεύονται από μία σειρά μέτρων, που θα στοχεύουν στην κοινωνική ανάκαμψη και στην ανοδική σύγκλιση. Οι χρηματοδοτήσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2021-27) είναι αναγκαίο να προσφέρουν κοινωνικές ευκαιρίες και να συμβάλουν στην ευημερία των πολιτών. Η έκθεση τονίζει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη, η εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς διαβίωσης, οι ίσες ευκαιρίες, η δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων και τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, είναι απαραίτητα και ουσιαστικά στοιχεία για τη δίκαιη μετάβαση σε μια βιώσιμη και κοινωνική Ευρώπη.

Περισσότερα