Έναρξη εργασιών της Συμφωνίας των Πράσινων Πόλεων

02/04/2021

Στις 17 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεδιάσκεψη εργασίας των μελών της διευρωπαϊκής Συμφωνίας, που αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Οι εκπρόσωποι 27 πόλεων, από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, αντάλλαξαν απόψεις για την επιλογή δεικτών και την εκπόνηση των εκθέσεων αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας, τη μείωση της ηχορύπανσης και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Η ανάπτυξη της συνεργασίας και οι πρώτες διμερείς ανταλλαγές εμπειριών και τεχνογνωσίας θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο Ιούνιο και σύμφωνα με το πλαίσιο που θα διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα