Νέο σύστημα φορολογίας επιχειρήσεων στην Ε.Ε.

02/06/2021

Στις 18 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός συστήματος φορολόγησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και ευελπιστεί ότι θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στην ενιαία αγορά της Ένωσης, στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης με επιπλέον θέσεις απασχόλησης, στην καλύτερη διασφάλιση των εθνικών εσόδων, καθώς και στη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος φορολογικής μεταρρύθμισης της Ε.Ε. και είναι το προοίμιο του νέου πλαισίου για τη φορολογία των επιχειρήσεων που η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει μέχρι το 2023.

Περισσότερα