Ένα μεγάλο ποσοστό Ευρωπαίων δεν αθλείται καθόλου

24/10/2022

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 45% των Ευρωπαίων δεν γυμνάστηκε καθόλου το 2022. Βασικές αιτίες είναι η έλλειψη χρόνου (41%), η έλλειψη κινήτρου (25%), η ύπαρξη κάποιας αναπηρίας ή ασθένειας (14%), καθώς και το κόστος (10%).

Το 2022, μόνο το 6% των Ευρωπαίων αθλείται τακτικά. Το ποσοστό μειώθηκε κατά 1% σε σχέση με το 2017, ενώ μόλις το 9% των πολιτών αύξησε τη σωματική του δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Στην Ελλάδα, το 73% των ανδρών και το 81% των γυναικών δεν αθλούνται καθόλου ή αθλούνται σπάνια, με σημαντικότερη αιτία την έλλειψη χρόνου (46%). Ωστόσο, το ποσοστό των πολιτών οι οποίοι αθλούνται τακτικά διπλασιάστηκε το 2022 (4%) σε σχέση με το 2017 (2%).

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα