Ένα όχημα ανά δύο κατοίκους αριθμεί η Ε.Ε.

01/11/2022

Το Λουξεμβούργο με 682 επιβατικά οχήματα ανά 1.000 κατοίκους και η Ιταλία με 670 είναι τα κράτη με το μεγαλύτερο ποσοστό επιβατικών οχημάτων στην Ε.Ε..

Υφίστανται, όμως, και σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Οι περιφέρειες με τα περισσότερα επιβατικά οχήματα, είναι οι ιταλικές Vallé d’Aosta (1,787), Trento (1,285) και Bolzano (871), ακολουθούμενες από την ολλανδική Flevoland (857) και την φινλανδική Aland (840). Αντίθετα, ο χαμηλότερος αριθμός επιβατικών οχημάτων καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο (261), στην Κεντρική Ελλάδα (238), στη γαλλική Γουιάνα (209), στην Πελοπόννησο (186) και στη Μαγιότ (72).

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα