Σημαντικές διαφορές στην τάση δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού στην Ε.Ε.

02/12/2022

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών αποτελούσαν το 16,3% του πληθυσμού στην Ε.Ε.. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται ότι θα μειωθεί στο 14,9%, μέχρι το 2050. Οι 10 περιφέρειες με τη μεγαλύτερη προσδοκώμενη μείωση βρίσκονται στη Γερμανία (5), στην Πολωνία (2), στην Ελλάδα (1), στη Γαλλία (1) και στην Πορτογαλία (1).

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι μόνες περιοχές που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν πληθυσμιακή αύξηση των νέων έως το 2050 είναι τα αστικά κέντρα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα