Πρωτοβουλία του Ε.Κ. για επείγουσα αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

26/12/2022

Στις 15 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) πρότεινε την αναθεώρηση και αναβάθμιση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (Π.Δ.Π.) προκειμένου να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά η Ένωση στις αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Η επανεξέταση του Π.Δ.Π. θα γίνει το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και θα αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών που δημιουργήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από την αποπληρωμή του δανεισμού για τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης. Για αυτό το σκοπό, θα προσδιοριστούν νέες πηγές εσόδων, όπως οι πόροι από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, από το μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και από τη φορολογία των πολυεθνικών εταιρειών.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα