Οι προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας

26/12/2022

Η Σουηδία αναλαμβάνει, την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στις βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Επιπλέον, η Σουηδική Προεδρία θα επιδιώξει να εδραιώσει μια συντονισμένη προσέγγιση για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, με στόχο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο διεθνές εμπόριο. Παράλληλα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τη βελτίωση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, τη διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα